Η "Coinffeine" αρχίζει τις εργασίες της σε 70 χώρες

Το πρώτο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο στον κόσμο,η "Coinffeine", αρχίζει να δουλεύει σε 70 χώρες.

125 Total views
404 Total shares
Η

Το πρώτο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο στον κόσμο,η "Coinffeine", αρχίζει να δουλεύει σε 70 χώρες. Το ανταλλακτήριο κατέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα της διεθνούς επέκτασης στην ιστορία των Bitcoin εκκινήσεων. Το Χρηματιστήριο θα επιτρέψει συναλλαγές μέσω δημοφιλών επεξεργαστών πληρωμής. Θα ενεργούν ως ενδιάμεσοι. Σε αυτό το σημείο,η "Coinffeine" υποστηρίζει μόνο τον επεξεργαστή "Okpay". Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής της "Coinffeine", Alberto G?mez Toribio, λέει ότι το ανταλλακτήριο σχεδιάζει να ξεκινήσει συνεργασία με τη "PayPal" ή την "Alipay". Η "Coinffeine» λειτουργεί με βάση το μοντέλο peer to peer από ομοτίμους, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα καταθέσεων "μηδενικής εμπιστοσύνης". Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των Bitcoin τους. Θα είναι σε θέση να το εμπορεύονται στην κατάσταση της πλήρους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Coinffeine CEO Alberto Gómez Toribio

×

Hottest Bitcoin News Daily

For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.