8 Ways Governments Could Use the Blockchain to Achieve ‘Radical Transparency’

Mezinárodní banky a finanční instituce hledají způsoby, jak do svých systémů integrovat technologii blockchainu. Níže je uvedeno osm způsobů jejího využití. Vláda může pro zlepšení efektivity některé z nich realizovat právě za pomoci blockchainu.

1. prokazatelné skutečnosti

Prezident a zakladatel "Komory pro digitální obchod" Perianne Boring pro Govtech.com řekl:

"Mluvíme o úplné transparentnosti. Kdokoli se může podívat do blockchainu a vidět každou transakci, která kdy byla provedena. Můžete ji použít pro jakýkoli typ prokazatelných faktů."

"Komora pro digitální obchod" je obchodní organizace, která se snaží rozšířit povědomí o digitálním majetku, zejména prostřednictvím vlivných osob.

2. Přesnost v hlasování

Jedním z nejočekávanějších návrhů jsou elektronické volby. Stávající model je drahý a neefektivní. Od počátku roku 2014 bylo kryptohlasování použito ve volbách v Norsku a Dánsku, u příležitosti voleb do Evropské Pirátské strany, dále pak ve španělském Kongresu. Tato informace byla uveřejněna v článku na internetovém portálu "Motherboard".

3. Odpovědnost vládního aparátu

Blockchainová technologie byla navržena pro modernizaci stávajícího státního registru pozemků a financí v Londýně. Návrh byl přednesen kandidátem na post starosty v roce 2016. V aktuální podobě jsou záznamy trvale uloženy, takže je zde vysoká pravděpodobnost změny nebo manipulace. Blockchain tomu má pomoci zabránit.

4. Zvýšená bezpečnost

Vlády mohou upgradovat stávající centralizované rejstříky, které jsou náchylné k útokům hackerů. Decentralizované registry mohou vládu osvobodit z nutnosti uchovávat papírové záznamy, čímž velkou část svého rozpočtu. Takovýto nový registr je bezpečný a transparentní.

5. Snížení nákladů

Aaron Lasher je členem představenstva ve společnosti, která vyvinula bitcoinovou peněženku "Breadwallet" pro iPhone. Pro Govtech.com řekl:

"Společnosti potřebují najmout lidi k udržování papírových záznamů. Kromě toho musí tyto lidi zaškolit, a pak také provést audit jejich práce. Kromě toho jsou zaměstnavatelé povinni platit nájem za prostory, v nichž tito lidé pracují. Musí také vyplatit mzdy a příspěvky do penzijního fondu. To je velmi nákladné. Blockchain pomůže tyto prostředky ušetřit. Navíc to ušetří spoustu zbytečné práce. "

6. Efektivní sociální programy

Analytik z "Blue Hull Research" James Haight navrhl použít technologii k "zajištění spravedlnosti v programech sociálních služeb. Například ve vydávání stravenek a poukazů na sociální potřeby." Údaje poskytl "Govtech.com". Blockchainová technologie pomůže vládám sledovat zdroje a kontrolovat jejich distribuci.

7. Blockchain pomáhá sledovat majetek

Blockchain technologie pomáhá udržovat rejstřík patentů a práv duševního vlastnictví. Systém je 100% průhledný a odolný proti neoprávněné manipulaci. To umožňuje ukládat informace v jejich původní podobě, bez možnosti změny. Samotný blockchain lze snadno sledovat. Tato technologie je ideální řešení pro vedení rejstříku patentů a práv duševního vlastnictví.

8. Oprávněné forenzní důkazy

Ředitel speciálních projektů v "Mearkle Trueblood Adam" Shaun Appelbaun říká, že takové použití může být pro blockchain "přirozené". Pro tento účel by "soudnictví mělo být ujištěno, že systém je stabilní a odolný proti poškození."


Follow Cointelegraph on Facebook