8 Ways Governments Could Use the Blockchain to Achieve ‘Radical Transparency’

Międzynarodowe banki i instytucje finansowe poszukują sposobów włączenia technologii blockchain do swoich systemów. Osiem metod jej stosowania zostało podane poniżej. Rząd może je realizować za pomocą technologii blockchain w celu poprawy efektywności.

1. Udowodnić fakty

Prezes i założyciel „Chamber of Digital Commerce” Perianne Boring powiedział Govtech.com:

"Mówimy o pełnej przejrzystości. Każdy może zajrzeć do blockchain i zobaczyć wszystkie transakcje, które kiedykolwiek zostały przeprowadzone. Można go używać do każdego rodzaju udowodnienia faktów."

"Chamber of Digital Commerce" jest organizacją handlową, która ma na celu promowanie zasobów cyfrowych wśród osób wpływowych.

2. Dokładność w głosowaniu

Jednym z najbardziej oczekiwanych wniosków jest głosowanie elektroniczne. Tradycyjne głosowanie jest kosztowne i nieefektywne. Od początku 2014 roku krypto głosowanie zostało wykorzystane w wyborach w Norwegii i Danii. Było używane w wyborach do Europejskiej Partii Piratów, a także w Kongresie hiszpańskim. Informacje te zostały opublikowane w artykule na stronie internetowej "Motherboard".

3. Odpowiedzialność aparatu rządowego

Technologia blockchain została zaproponowana do  modernizacji istniejącego rejestru gruntów i finansów w Londynie. Wniosek ten został złożony przez kandydata na stanowisko burmistrza w 2016 roku. Zapisy te są przechowywane na stałe, więc jest duże prawdopodobieństwo zmiany lub manipulacji. Technologia Blockchain pomoże uniknąć tego problemu.

4. Poprawa bezpieczeństwa

Rządy mogą uaktualnić istniejące rejestry centralne, które są narażone na ataki hakerów. Zdecentralizowane rejestry mogą uwolnić rząd od konieczności utrzymania dokumentacji papierowej. Pozwoli to zaoszczędzić znaczną część ich budżetu. Nowy rejestr jest bezpieczny i przejrzysty.

5. Redukcja kosztów

Aaron Lasher jest członkiem zarządu w spółce, która opracowała portfel Bitcoin "Breadwallet" dla iPhone'a. Powiedział govtech.com:

"Firmy muszą zatrudniać ludzi do prowadzenia ewidencji papierowej. Ponadto firmy muszą kształcić tych ludzi,  muszą przeprowadzić audyt ich pracy. Ponadto pracodawcy zobowiązani są do płacenia czynszu za pomieszczenia, w których ludzie pracują. Muszą również płacić wynagrodzenie i składki do funduszu emerytalnego. To jest bardzo drogie. Technologia Blockchain pomoże oszczędzić te fundusze. Co więcej, pozwoli zaoszczędzić wiele niepotrzebnej pracy. "

6. Skuteczne programy społeczne

Analityk „Blue Hull Research” James Haight zaleca użyć technologii do "zapewnienia rzetelności w programach usług społecznych, np. w zakresie wydawania znaczków żywności i kontroli na opłacenie potrzeb społecznych." Dane zostały przekazane przez "govtech.com". Technologia Blockchain pomoże rządom w  śledzeniu zasobów i sprawdzi ich dystrybucję.

7. Blockchain pomaga śledzić nieruchomości

Technologia Blockchain pomaga utrzymać rejestry patentów i praw własności intelektualnej. System jest w 100% przezroczysty. Ponadto jest odporny na ingerencję. To pozwala na przechowywanie informacji w oryginalnej formie, bez możliwości jej zmiany. Blockchain można łatwo śledzić. Technologia ta jest idealnym rozwiązaniem do prowadzenia rejestru patentów i praw własności intelektualnej.

8. Kwalifikowalne dowodów kryminalistycznych

Dyrektor Projektów Specjalnych w "Mearkle Trueblood Adam” Shaun Appelbaun mówi, że takie wykorzystanie może być "naturalne" dla blockchain. W tym celu "sądownictwo powinno być zapewnione, że układ jest stabilny i odporny na ingerencję".