Bitcoin & the Ancient Hundi System in Thailand (Op-Ed)

Nowy system "Bitcoin" - jest to stary system "Hundi". Jest to starożytny system nieformalnego transferu pieniędzy za pośrednictwem sieci lokalnych pośredników. Po raz pierwszy wspomina się w literaturze Hindustanu w XVI wieku. Dziś imigranci z Birmy korzystają z tego systemu w Tajlandii, aby wysłać do domu pieniądze. Nie ufają bankom po ostatnim kryzysie. Ponadto cudzoziemcy mają wiele ograniczeń dotyczących korzystania z usług bankowych.

Lokalny agent "Hundi" może wziąć ilość pieniędzy, które muszą być przeniesione do sąsiedniego regionu lub kraju. Następnie, za pośrednictwem sieci agencji pieniądze wypłaca się na drugim końcu łańcucha. Te pieniądze nie są fizycznie przeniesione. System ten jest w całości oparty na zaufaniu i wekslach. Agencja pobiera opłaty około 5%.

Hundi system


Follow Cointelegraph in Facebook