Londyńska policja ostrzega przed niebezpieczeństwem z programu "TorrentLocker"

National Fraud Intelligence Bureau has issued a warning for TorrentLocker ransomware disguised to look as if it's sent from UK institutions and corporations.

147 Total views
351 Total shares
City of London Police Sends Out Alert for Bitcoin Ransom

Krajowe Biuro do Walki z oszustwami intelektualnymi (NFIB) wydała ostrzeżenie o programie "TorrentLocker". "TorrentLocker" jest złośliwym oprogramowanie, które jest instalowane na komputerze za pośrednictwem poczty e-mail. Takie e-maile w przebraniu zawiadomień od oficjalnych instytucji Wielkiej Brytanii. Na przykład, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i monopolista gazowego "British Gas". Gdy użytkownik otworzy załącznik  "TorrentLocker" wyłącza komputer poprzez szyfrowanie wszystkich plików. Komputer może być odblokowany tylko wtedy, gdy ofiara zapłaci okup w wysokości £ 330 (US 514 $) w Bitcoin. "NFIB" zaleca użytkownikom, aby nie otwierać załączników w e-mailach podejrzanego pochodzenia, aby zapobiec atakom  "TorrentLockera".

British national fraud and cybercrime reporting center Action Fraud logo