City of London Police Sends Out Alert for Bitcoin Ransom

Krajowe Biuro do Walki z oszustwami intelektualnymi (NFIB) wydała ostrzeżenie o programie "TorrentLocker". "TorrentLocker" jest złośliwym oprogramowanie, które jest instalowane na komputerze za pośrednictwem poczty e-mail. Takie e-maile w przebraniu zawiadomień od oficjalnych instytucji Wielkiej Brytanii. Na przykład, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i monopolista gazowego "British Gas". Gdy użytkownik otworzy załącznik  "TorrentLocker" wyłącza komputer poprzez szyfrowanie wszystkich plików. Komputer może być odblokowany tylko wtedy, gdy ofiara zapłaci okup w wysokości £ 330 (US 514 $) w Bitcoin. "NFIB" zaleca użytkownikom, aby nie otwierać załączników w e-mailach podejrzanego pochodzenia, aby zapobiec atakom  "TorrentLockera".

British national fraud and cybercrime reporting center Action Fraud logo