Soglasja Jeffa Garzika o predlogu za začasno mejo bloka še vedno ni na vidiku

Bitcoin Core developer Jeff Garzik's proposed compromise to double the block size limit to 2MB as a temporary solution is still far from reaching consensus

26 Total views
0 Total shares
Consensus Elusive for Jeff Garzik’s 2MB Block Size Limit Proposal

Jeff Garzik je predlagal omejitev velikosti posameznega bloka, ki naj bi znašala 2 MB. Omejitev naj bi  začela veljati v letošnjem novembru, kljub temu pa je rešitev le začasen ukrep, ki je nujno potreben za preprečitev preobremenitve sistema blockchain. Tudi mnenja bitcoin skupnosti so ostala deljena kot npr. Peter Todd, ki se je zelo kritično odzval na novico in poudaril, da bi bilo prvo potrebno dbigiti takse in šele nato tudi velikost bloka. Po drugi strani pa se Mike Hearn, razvijalec "Bitcoin XT", strinja s povečanjem velikosti bloka na 8 MB, kar je utemeljil tudi z dejstvom, da kitajski ''rudarji'' uspešno uporabljajo tak sistem. Vodilni razvijalec "Bitcoin Cora",Wladimir Wumpu van der Laan pa je izrazil nevtralno mnenje o predlogu gospoda Garzika.