Η "Deloitte" εργάζεται για τις αλλαγές στη ρύθμιση, μαζί με την αυστραλιανή εταιρεία που παρέχει υποστήριξη στο Bitcoin

Deloitte has announced its partnership with the Australian Digital Currency Commerce Association (ADCCA).

187 Total views
194 Total shares
Deloitte to Work with Australian Bitcoin Lobby on ‘Regulatory Changes’

Η ελεγκτική εταιρεία "Deloitte", ανακοίνωσε μια συνεργασία με το "Αυστραλιανό Εμπορικό Σύλλογο Ψηφιακού νομίσματος" ("ADCCA"). Θα αναπτύξουν ένα κανονιστικό και πολιτικό πλαίσιο στο υπάρχον σύστημα στην Αυστραλία. Κύριος στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια μέθοδο για τη λογιστική για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Bitcoin και άλλα κρυπτο-νομίσματα. Ο διευθυντής της θυγατρικής "Deloitte Australia», Jonathan Perkinson, είπε ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο φορολογικό σύστημα για τις συναλλαγές με κρυπτο-νομίσματα. Το υφιστάμενο σύστημα απαιτεί από τις επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρο 10% για κάθε συναλλαγή με Bitcoin. Αυτό ισχύει για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταβάλουν γενικό φόρο επί των πωλήσεων. Η ρυθμιστική αναδιάρθρωσης δεν αλλάζει το status quo. Σύμφωνα με τον κ Perkinson, μπορεί να γίνει ένα σοβαρό εμπόδιο για την προώθηση του Bitcoin στην Αυστραλία.

Jhonatan Perkinson Deloitte