Bitcoin ‘Should Be Exempted from VAT’ Says European Court of Justice Official

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził: "Bitcoin jest środkiem płatniczym, więc transakcje Bitcoin powinny być zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT)".

Trzy lata temu szwedzki programista David Hedqvist zaapelował do europejskich prawodawców z pytaniem - jaki podatek powinien być wykorzystany do Bitcoin.

Wreszcie Trybunał odpowiedział na pytanie o określenie statusu podatkowego dla Bitcoin. Sąd ten monitoruje zgodność z prawodawstwem przyjętym w UE wśród wszystkich krajów członkowskich.

EU


Follow Cointelegraph on Facebook