Rządy na świecie otrzymają klucz do kontroli projektu Bitcoin "SETL"

Peter Randall and Anthony Culligan have announced to launch blockchain startup SETL.

24 Total views
0 Total shares
Founder of European Stock Exchange Launches Blockchain Startup

Peter Randall i Anthony Culligan ogłosili rozpoczęcie startupu blockchain "SETL". "SETL" będzie reprezentował alternatywny blockchain, który będzie działał na serwerach produkcyjnych. Umożliwia to systemowi dokonywanie do 100.000 transakcji na sekundę. "SETL" blockchain jest regulowany. Każdy klucz publiczny jest certyfikowany przez regulatora. Oznacza to, że rząd będzie w stanie określić i śledzić wszystkie przedsiębiorstwa, które pracują w systemie. To zapewni pełną przejrzystość transakcji.

Peter Randall, CEO of CHI-X