Founder of European Stock Exchange Launches Blockchain Startup

Peter Randall in Anthony Culligan sta napovedala prihod blockchaina "SETL", ki bo predstavljal alternativni blockchain, delujoč na proizvodnih strežnikih, kar bo sistemu omogočalo, da opravi 100.000  transakcij na sekundo.

Blockchain "SETL" je nastavljiv, vsak javni ključ pa je potrjen s strani regulatorja, kar pomeni, da vlade ne bodo sposobne prepoznati in slediti vsem podjetje v sistemu.To bo zagotovilo popolno preglednost za transakcije.

Peter Randall, CEO of CHI-X


Follow Cointelegraph on Facebook