Jeff Garzik przewiduje chaos, jeśli system opłat i wielkość bloku zostaną zmienione jednocześnie

Jeff Garzik sent an email to Pieter Wuille in which Garzik spoke against the implementation of a fee market and also said that Bitcoin’s block size “will be increase eventually”

180 Total views
194 Total shares
Garzik Predicts ‘Chaos’ If Changes Made to Both Fee Structure and Block Size

Główny deweloper Bitcoin Jeff Garzik napisał 22 lipca e-mail do innego wiodącego dewelopera Bitcoin Pietera Wuille.

Garzik wypowiadał się przeciwko propozycji zmiany struktury taryfy w blockchain. Uważa on, że ta innowacja pogrąży użytkowników w chaosie i zamieszaniu. Zwłaszcza, jeśli zmiana będzie zastosowana wraz z wzrostem rozmiaru bloku. Pan Garzik sugeruje nie zmieniać struktury opłat w blockchain. Ale pan Wuille powiedział, że struktura opłat powinna zostać zmieniona. Jako argument podał pozytywne doświadczenia, które zostały zastosowane w portfelu Bitcoin "Copay".

Firma wprowadziła strukturę, w której użytkownicy mogą sami ustawić wielkość prowizji. Pan Wuille uważa, że ​​użytkownicy powinni płacić wyższe opłaty. Wtedy ich transakcje będą dokonywane w blockchain poza kolejnością.

Jeff Garzik