HP: Blockchain Can Make IRS ‘Most Disrupted’ Entity of All

Gigant technologii "Hewlett-Packard" (HP) i serwis informacyjny "Quartz" opublikowały artykuł o wywrotowym potencjale technologii blockchain. W artykule zatytułowanym "Technologia Bitcoin może zastąpić prawników" mówią nam, że nowoczesna technologia i blockchain może "uratować miliardy dolarów dla firm, a także znacznie zwiększyć szybkość działania."

Niepodpisany autor wyjaśnia, jak inteligentne umowy mogą drastycznie zreformować sektor finansowy. Mogą one zastąpić prawników, księgowych, doradców i bankierów. Ponadto, mogą one przemieszczać się względem IRS.

HP