Keynote 2015: Reinventing Finance with Distributed Ledger Technology

Konferencja "Keynote 2015" odbędzie się w "Legendary Park Plaza Hotel" w Los Angeles w dniu 3 sierpnia. Konferencja zgromadzi kadry kierownicze, przedsiębiorców, jak i ekspertów w dziedzinie prawa. Będą dyskutować o potencjale technologii rozproszonego rejestru (tj blockchaina), jak również jego wpływu na system bankowy i finansowu. "Keynote 2015" zgromadzi przedstawicieli wiodących firm płatniczych, takich jak "Paypal", "Square", "Uber" i "JP Morgan".

Keynote 2015


Follow Cointelegraph on Facebook