"Keynote 2015": Przemyślenia finansów przy użyciu technologii rozproszonego rejestru

Top executives, legal experts and entrepreneurs will be gathering in Los Angeles for Keynote 2015 to investigate the potential of distributed ledger technology.

225 Total views
318 Total shares
Keynote 2015: Reinventing Finance with Distributed Ledger Technology

Konferencja "Keynote 2015" odbędzie się w "Legendary Park Plaza Hotel" w Los Angeles w dniu 3 sierpnia. Konferencja zgromadzi kadry kierownicze, przedsiębiorców, jak i ekspertów w dziedzinie prawa. Będą dyskutować o potencjale technologii rozproszonego rejestru (tj blockchaina), jak również jego wpływu na system bankowy i finansowu. "Keynote 2015" zgromadzi przedstawicieli wiodących firm płatniczych, takich jak "Paypal", "Square", "Uber" i "JP Morgan".

Keynote 2015