Lightning Network Could Strike Sooner Than Expected

Síť "Lightning Network" je systém podporující okamžité transakce, který také zvyšuje maximální počet transakcí na jednotku. Obě strany mohou provádět transakce prostřednictvím platebních kanálů pracujících mimo blockchain. Takovéto obousměrné kanály podporují okamžité a spolehlivé transakce. Poslední transakce je pak vždy prováděna přes blockchain. Systém funguje na základě "time-lock" smluv, které po určité době vyprší.

Joseph Poon at SF Bitcoin Devs Seminar


Follow Cointelegraph on Facebook