New Cornell Paper Suggests Mining Pools Will Shrink in Size

Tento předpoklad byl představen v článku zveřejněném Cornellovou univerzitou, jehož autorem je Ittay Eyal. Ten věří, že těžební pooly mohou čelit riziku "block withholding" útoků. Podstatou takového útoku je, že těžař předstírá aktivní účast v akumulaci celkové kapacity pro hash. Ve skutečnosti však žádným způsobem nepřispívá ke kalkulacím. Odměnu pak obdrží tak jako tak. V praxi jde o okradení ostatních. Těžební pooly mohou tímto způsobem napadat své konkurenty. Ittay Eyal vidí příležitost, jak tento problém vyřešit: těžaři by měli pracovat v soukromých poolech, tvořených úzkým okruhem přátel, kteří si navzájem vysoce důvěřují, případně mohou nastavit přísné vstupní podmínky. Obě tyto možnosti přirozeně vedou ke zmenšení poolů.