Těžební pooly mohou být zmenšeny

A newly published Cornell University paper suggests that Bitcoin mining pools should eventually become smaller in size

205 Total views
303 Total shares
New Cornell Paper Suggests Mining Pools Will Shrink in Size

Tento předpoklad byl představen v článku zveřejněném Cornellovou univerzitou, jehož autorem je Ittay Eyal. Ten věří, že těžební pooly mohou čelit riziku "block withholding" útoků. Podstatou takového útoku je, že těžař předstírá aktivní účast v akumulaci celkové kapacity pro hash. Ve skutečnosti však žádným způsobem nepřispívá ke kalkulacím. Odměnu pak obdrží tak jako tak. V praxi jde o okradení ostatních. Těžební pooly mohou tímto způsobem napadat své konkurenty. Ittay Eyal vidí příležitost, jak tento problém vyřešit: těžaři by měli pracovat v soukromých poolech, tvořených úzkým okruhem přátel, kteří si navzájem vysoce důvěřují, případně mohou nastavit přísné vstupní podmínky. Obě tyto možnosti přirozeně vedou ke zmenšení poolů.