Pule kopania mogą zostać zmniejszone

A newly published Cornell University paper suggests that Bitcoin mining pools should eventually become smaller in size

205 Total views
303 Total shares
New Cornell Paper Suggests Mining Pools Will Shrink in Size

Takie założenie padło  w artykule opublikowanym w Uniwersytecie Cornell.

Ittay Eyal jest autorem tego artykułu. Uważa on, że pule kopania mogą napotkać ryzyko posiadania ataków. Istotą tego ataku jest to, że kopiący przedstawia aktywny udział w kumulacji łącznej pojemności do mieszania. Jednak kopiący nie działa w rzeczywistości. W tym samym czasie będzie otrzymywać nagrodę w jakikolwiek sposób. Oznacza to, że kopiący ukradnie nagrodę od innych. Pule kopiące moga zaatakować swoich konkurentów w ten sposób. Ittay Eyal widzi szansę, aby rozwiązać ten problem. Uważa on, że kopiący mają pracować w prywatnej puli. Takie pule będą wąskim gronem przyjaciół z wysokim stopniem zaufania do siebie. Albo będą bardzo surowe warunki udziału. Jednakże oba te opcje doprowadzą do tego, że pule zmniejszą wielkość.