Velikost ''rudarskih bazenov'' se bi lahko zmanjšala

A newly published Cornell University paper suggests that Bitcoin mining pools should eventually become smaller in size

205 Total views
303 Total shares
New Cornell Paper Suggests Mining Pools Will Shrink in Size

Takšna predvidevanja so bila objavljena v članku  univerze Cornell avtorja Ittaya Eyala, ki je prepričan, da so ''rudarski bazeni'' potencialne tarče napadov. Bistvo tega napada je, da rudar daje videz aktivne udeležbe pri akumulaciji, vendar pa v resnici ne deluje, hkrati pa bo prejel tudi svojo nagrado, kar pomeni, da bi s tem ''rudar'' kradel drugim. Na tak način lahko ''rudarski bazeni'' napadejo svoje tekmece. Ittay Eyal vidi priložnost za rešitev tega problema, saj je prepričan, da bi morali ''rudarji'' delovati v zasebnih bazenih, ki bi vključevali ozek krog prijateljev z visoko stopnjo zaupanja ali pa z zelo strogimi pogoji udeležbe.  Prepričan je, da imajo rudarji na delo v zasebnih bazenih. Takšni bazeni bodo vključevale ozek krog prijateljev, z visoko stopnjo zaupanja v drug drugega. Bodisi bo dal zelo stroge pogoje za udeležbo. Kljub temu bi v obeh primerih prišlo do zmanjšanja velikosti bloka.