New Cornell Paper Suggests Mining Pools Will Shrink in Size

Takšna predvidevanja so bila objavljena v članku  univerze Cornell avtorja Ittaya Eyala, ki je prepričan, da so ''rudarski bazeni'' potencialne tarče napadov. Bistvo tega napada je, da rudar daje videz aktivne udeležbe pri akumulaciji, vendar pa v resnici ne deluje, hkrati pa bo prejel tudi svojo nagrado, kar pomeni, da bi s tem ''rudar'' kradel drugim. Na tak način lahko ''rudarski bazeni'' napadejo svoje tekmece. Ittay Eyal vidi priložnost za rešitev tega problema, saj je prepričan, da bi morali ''rudarji'' delovati v zasebnih bazenih, ki bi vključevali ozek krog prijateljev z visoko stopnjo zaupanja ali pa z zelo strogimi pogoji udeležbe.  Prepričan je, da imajo rudarji na delo v zasebnih bazenih. Takšni bazeni bodo vključevale ozek krog prijateljev, z visoko stopnjo zaupanja v drug drugega. Bodisi bo dal zelo stroge pogoje za udeležbo. Kljub temu bi v obeh primerih prišlo do zmanjšanja velikosti bloka.