Zpráva: Budoucnost finanční technologie leží v Asii a Africe. Evropa zaostává

Analysis of the biennial Payment Innovations Report 2015 from June 17 has described an increasingly successful FinTech sector in Asian and African countries.

10 Total views
452 Total shares
Report: FinTech's Future Is in Asia & Africa, Europe Is ‘at the Bottom of the Heap’

Zpráva "Payment Innovations Report 2015" je vydávána každé dva roky. Letošní byla zveřejněna 17. června a jako obvykle obsahuje analýzu vyhlídky rozvoje finančních technologií. Podle zprávy nabízejí asijské a africké trhy obrovský potenciál pro rozvoj začínajících firem v oblasti finančních technologií. Zpráva také kritizuje platby prostřednictvím "NFC" jako "řešení, které vytváří problémy."

Pohleďme na Východ

Zpráva si klade za cíl identifikovat nejslibnější příležitosti a zároveň odhalit přeceňované koncepty. Hlavním tématem je pak přesun inovací ve finančních technologiích směrem na Východ, konkrétně do Asie a Afriky.

Zpráva uvádí rozvojové země jako hlavní oblast inovací, které tyto ekonomiky nejen ovlivňují, ale jsou jimi dokonce poháněny. Evropa a Západ se k dosažení stejného úspěchu má co učit:

"Ze všech platebních inovací z vyspělých zemí jsou virtuální platební karty tím, co se může těšit široké distribuci v rozvíjejících se ekonomikách. Je načase, aby vyspělé země přijaly skutečnost, že se z rozvojových trhů mohou hodně naučit. Asie a Afrika zaujímají vedoucí pozici v oblasti platebních inovací, zatímco Evropa je za nimi pokulhává."

Statistické údaje potvrzují skutečnost, že se v některých afrických státech vyvíjejí finanční technologie poměrně rychle. "CoinTelegraph" již dříve informoval o rekordním financování afrických kryptoměnových startupů investory rizikového kapitálu.

Zpráva vyzdvihuje oblast remitenčních služeb jako odvětví s největším potenciálem pro inovace a další rozvoj. Ve zprávě se uvádí:

"V oblasti interních P2P převodů peněz a mezinárodních remitencí je nejvyšší potřeba inovace."

Ne všichni však sdílí názor, že asijské a africké země jsou otevřenější finanční technologii než centra mezinárodního finančního kapitálu, jako Londýn nebo New York. Mnoho západních zpravodajských článků naznačuje spíše opak. Například Londýn se nazývá "centrem" finanční technologie, poskytující přes 44 000 pracovních míst v tomto odvětví.

Přeceňované technologie

Zpráva též kritizuje technologie, které označuje za přehnaně medializované. Kritika se snesla především na systém "NFC". Srovnává jej s aplikací "Apple Pay" a ukazuje, kterak nízká poptávka po systému mezi zákazníky značí řešení problému, který neexistuje.

Autoři uvádí:

"Porota byla kritická, pokud jde o údajně chytré technologie, které však nijak nezlepšují stávající způsoby plateb. Konkrétně v případě NFC/bezkontaktní technologie jde podle mnoha členů poroty o řešení, které na svůj problém teprve čeká."

"Payment Innovations Report 2015" vznikl za podpory "Currency Cloud", "Ixaris" a "WorldRemit" a doposud byla vydávána každé dva roky za posledních osm let. Hlavním editorem je John Chaplin a hodnotící porota se skládá ze 40 anonymních podnikatelů ze sektoru finančních technologií.