Sanfranciská federální banka upozorňuje na rizika kryptoměn

The Federal Reserve Bank of San Francisco (FRBSF) has published an article covering the risks of bitcoin and other virtual currencies.

172 Total views
207 Total shares
San Francisco Fed Outlines Virtual Currency Risks

"Federal Reserve Bank of San Francisco" (FRBSF) publikovala článek o rizicích spojených s používáním kryptoměn. Jeho autorem je ředitel "FRBSF" Wallace Young. Článek obsahuje podrobný přehled o kryptoměnovém průmyslu. Vysvětluje podstatu kryptoměn, a jak je používat. Hlavně se však zaměřuje na rizika, která mohou nastat při jejich použití. Nejdůležitějším bodem je anonymita kryptoměn, která bankám znesnadňuje analýzu činností jejich zákazníků a rozpoznávání ilegální aktivity.

FRBSF