San Francisco Fed Outlines Virtual Currency Risks

"Federal Reserve Bank of San Francisco" (FRBSF) publikovala článek o rizicích spojených s používáním kryptoměn. Jeho autorem je ředitel "FRBSF" Wallace Young. Článek obsahuje podrobný přehled o kryptoměnovém průmyslu. Vysvětluje podstatu kryptoměn, a jak je používat. Hlavně se však zaměřuje na rizika, která mohou nastat při jejich použití. Nejdůležitějším bodem je anonymita kryptoměn, která bankám znesnadňuje analýzu činností jejich zákazníků a rozpoznávání ilegální aktivity.

FRBSF