Bank of San Francisco opublikował pracę na temat ryzyka związanego z krypto-waluty

The Federal Reserve Bank of San Francisco (FRBSF) has published an article covering the risks of bitcoin and other virtual currencies.

8 Total views
0 Total shares
San Francisco Fed Outlines Virtual Currency Risks

"Federal Reserve Bank of San Francisco" Bank (FRBSF) opublikował artykuł na temat zagrożeń związanych z wykorzystaniem krypto-waluty. Dyrektor "FRBSF" Wallace Young jest autorem tego artykułu. Artykuł zawiera szczegółowy przegląd branży krypto-walutowej. Wyjaśnia istotę krypto-waluty i jak jej używać. Jednak artykuł skupia się na ryzyku, jakie banki mogą napotkać podczas korzystania z krypto-waluty. Przede wszystkim mówimy o anonimowości krypto-waluty. Banki mają trudności podczas analizy działalności swoich klientów. W związku z tym, napotykają trudności w ocenie legalności takich działań.

FRBSF