Bank of San Francisco opublikował pracę na temat ryzyka związanego z krypto-waluty

The Federal Reserve Bank of San Francisco (FRBSF) has published an article covering the risks of bitcoin and other virtual currencies.

172 Total views
207 Total shares
San Francisco Fed Outlines Virtual Currency Risks

"Federal Reserve Bank of San Francisco" Bank (FRBSF) opublikował artykuł na temat zagrożeń związanych z wykorzystaniem krypto-waluty. Dyrektor "FRBSF" Wallace Young jest autorem tego artykułu. Artykuł zawiera szczegółowy przegląd branży krypto-walutowej. Wyjaśnia istotę krypto-waluty i jak jej używać. Jednak artykuł skupia się na ryzyku, jakie banki mogą napotkać podczas korzystania z krypto-waluty. Przede wszystkim mówimy o anonimowości krypto-waluty. Banki mają trudności podczas analizy działalności swoich klientów. W związku z tym, napotykają trudności w ocenie legalności takich działań.

FRBSF