Tunizijska vlada ponuja mladim strokovnjakom možnost opravljanja prakse na področju bitcoina

According to a document tweeted by Bitoasis co-founder Ola Doudin, the Tunisian Ministry of Technologies of Digital Communication and Economy is looking for a Bitcoin intern.

10 Total views
0 Total shares
Tunisian Government Offers Bitcoin Internship Opportunity

Tunizijsko Ministrstvo za tehnologijo nudi na področju digitalnih komunikacij in gospodarstva opravljanje prakse za mlade strokovnjake na področju bitcoina. Na Facebooku objavljen dokument ministrstva navaja, da bodo imeli pripravniki možnost raziskovanja prednosti in slabosti uporabe bitcoina, lahko pa bodo tudi analizirati njegov vpliv na bančni sistem. Imeli bodo tudi možnost ukvarjanja z obstoječimi blockchain aplikacijami v povezavi z vidikom zasebnosti, varnosti, preglednosti in tudi drugih virov.