UK Prime Minister David Cameron Backs ‘Ambitious’ FinTech Manifesto

Pierwsze 750 milionów funtów zostanie przekazane dla rozwoju sektora technologii finansowej w trakcie wizyty delegacji handlowej w Wielkiej Brytanii w Afryce Południowej w tym tygodniu. Jest to pierwszy krok w realizacji manifestu "UK FinTech 2020", którego celem jest przekazanie do 8  miliardów dolarów na rozwój sektora technologii finansowych aż do roku 2020. Brytyjski premier David Cameron wyraził poparcie dla manifestu. Dlatego będzie on stał na czele delegacji podczas wizyty w RPA. Manifest głosi cel: Wielka Brytania - stolica światowa w dziedzinie technologii finansowej w 2020 r. Zamierza się stworzyć dodatkowych 100 000 miejsc pracy, w tym rynku.

David Cameron and Innovate Finance