Expert Close to Ukraine Central Bank Speaks of Removing Bitcoin Obstacles in 2015

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zorganizował spotkanie w zeszłym tygodniu. Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości promocji międzynarodowych systemów płatniczych na Ukrainie. Wspomnieli także o złagodzeniu ograniczeń prawnych dla nowych podmiotów gospodarczych.

Różne organizacje wzięły udział w konferencji, takie jak Narodowy Bank Ukrainy, wiele międzynarodowych firm, stowarzyszeń bankowych  i banków ukraińskich. Dyskutowano o potrzebie zmiany przepisów, które regulują system płatności.

Narodowy Bank Ukrainy poinformował w komunikacie prasowym:

"Uczestnicy zadowoleni są z obecności potencjalnych nowych uczestników rynku systemów płatniczych na Ukrainie. Rozmawiali o konieczności zmiany przepisów Narodowego Banku Ukrainy. Narodowy Bank Ukrainy kontrolować będzie procedury rejestracji dla systemów płatniczych, ich jednostek i operatorów infrastruktury usług płatniczych. Nowe zmiany będą okazją dla nowych uczestników do pracy na rynku ukraińskim."

The National Bank of Ukraine

Zastępca szefa Narodowego Banku Ukrainy Władysław Raszkowan wypowiedział się o grupie roboczej. Grupa ta składa się z przedstawicieli Narodowego Banku Ukrainy, stowarzyszeń zawodowych, jak i przedstawicieli firmy Deloitte oraz Baker & McKenzie. Grupa ta została stworzona specjalnie na potrzeby NBU. Zadaniem grupy jest identyfikacja barier utrudniających dostarczanie wysokiej jakości usług dla międzynarodowych systemów płatniczych w Internecie i emitentów waluty na Ukrainie.

Kontynuował wypowiedź:

"Grupa robocza będzie wydawać zalecenia w celu poprawy działań regulacyjnych dla tego sektora przez Narodowy Bank. Pomagają one również stworzyć warunki dla wydajnej pracy dla międzynarodowych systemów płatniczych na Ukrainie. "

Dyrektor ukraińskiego Ukrainian Interbank Payment Systems Member Association EMA, który bierze udział w wielu wewnętrznych spotkaniach Narodowego Banku Ukrainy, Aleksander Karpow powiedział o korzyściach płynących z promocji międzynarodowych systemów płatniczych dla gospodarki kraju. Pomoże to uprościć proces pozyskiwania funduszy z partnerami zagranicznymi.

Mówił również o zbliżającej się fuzji systemów "PayPal" i "Bitcoin" na rynku ukraińskim.

Pan Karpow  powiedział agencji prasowej "NewsRadio.com.ua":

"Narodowy Bank będzie odwoływać się do systemu PayPal z prośbą, aby dodać ukraińską hrywnę na ich listę walut. Pozwoli to systemowi na korzystanie z wszystkich sklepów internetowych w kraju. Zorganizowano 15 konferencji na temat innowacji systemów bankowych. Narodowy Bank rozważa współpracę z systemem Bitcoin w ramach krajowej inicjatywy w celu promowania systemów płatności elektronicznych."

"Możemy spodziewać się istotnych i ciekawych innowacji na ukraińskim rynku w najbliższej przyszłości Zmiany odbędą się w ciągu dwóch lub trzech miesięcy lub do końca roku." - Dodał Karpow.

Kryptowaluta zyskuje popularność w kraju, w którym jest hiperinflacja. To zmusiło rząd do przyjęcia środków oszczędnościowych.

Bank Centralny wspiera stanowisko dotyczące międzynarodowych systemów płatniczych. Ale grono ukraińskich urzędników ogłosiło zamiar zablokowania konta Bitcoin, które należą do separatystów na wschodzie. Oświadczenie to zostało opublikowane w zeszłym miesiącu.

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Walentyn Naływaczenko powiedział:

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oraz usługa o nazwie Państwowy Monitoring Finansowy pracują razem w celu blokowania kont, kart, rachunków Bitcoin i tak dalej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest zaangażowane w pracę, gdy jest to konieczne. Naszym celem jest, aby uniemożliwić separatystom na otrzymywania i przekazywanie pieniędzy. "