Η κοινότητα "NXT" ψήφισε ομόφωνα υπέρ της ανωνυμίας

NXT, the finance 2.0 blockchain platform, has voted unanimously to implement CoinShuffle, a coin mixing anonymity technique to NXTcoin and other 'Monetary System' tokens.

239 Total views
429 Total shares
What Debate? NXT Votes Unanimously to Add Coin Mixing Anonymity

Η κοινότητα "NXT" ψήφισε για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας "CoinShuffle". Η υπηρεσία αυτή παρέχει ανωνυμία μέσω του ανακατέματος των νομισμάτων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται στο κρυπτο-νόμισμα «NXT», καθώς και σε άλλες μάρκες του νομισματικού συστήματος. Η ψηφοφορία αυτή δημοσιεύθηκε στην κοινότητα στις 18 Ιουλίου. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν αξιοσημείωτη ομοφωνία στην επιλογή τους. Σχεδόν το 100% ψήφισε υπέρ του "CoinShuffle". Η τεχνολογία ανακατέματος νομισμάτων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη "DASH". Αυτή η τεχνολογία παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας της blockchain. Ωστόσο, η «CoinShuffle» θα λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Η υπηρεσία θα λειτουργεί ως ένα ξεχωριστό είδος συναλλαγής. Θα είναι στη pool της μνήμης όσο βρίσκει ενδιαφερόμενους χρήστες.

Image of poll

×

Hottest Bitcoin News Daily

For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.