Η "WikiLeaks" έχει αυξήσει τον αριθμό του δημοσιευμένου υλικού

WikiLeaks founder Julian Assange spoke about the resurgence of the platform.

18 Total views
0 Total shares
WikiLeaks ‘Drowning in Material’ in Post-Bitcoin World

Η πηγή, "WikiLeaks", αναδιοργάνωσε την πλατφόρμα της μετά από μια σύγκρουση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η "WikiLeaks" έχασε την πρόσβαση στο 90% των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της. Αλλά οι Bitcoin δωρεές επέτρεψαν στην ιστοσελίδα να αποκαταστήσει τις θέσεις εργασίας τους. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει ένα σύστημα για την παροχή δεδομένων από τη νέα γενιά. Είναι ασφαλές,από κρυπτογραφικής και νομικής άποψης. Επιπλέον, έχει μια προστασία λειτουργίας. Φυσικά, αυτό οδήγησε σε μια απότομη αύξηση του αριθμού του δημοσιευμένου υλικού. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα έχει δημοσιεύσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούν τη γερμανική κυβέρνηση.

Julian Assange Wikileaks