Pule kopania mogą zostać zmniejszone

Takie założenie padło w artykule opublikowanym w Uniwersytecie Cornell. Ittay Eyal jest autorem tego artykułu. Uważa on, że pule kopania mogą napotkać ryzyko posiadania ataków. Istotą tego ataku jest to, że kopiący przedstawia aktywny udział w kumulacji łącznej pojemności do mieszania.

187 Total views
303 Total shares
Pule kopania mogą zostać zmniejszone

Takie założenie padło  w artykule opublikowanym w Uniwersytecie Cornell.

Ittay Eyal jest autorem tego artykułu. Uważa on, że pule kopania mogą napotkać ryzyko posiadania ataków. Istotą tego ataku jest to, że kopiący przedstawia aktywny udział w kumulacji łącznej pojemności do mieszania. Jednak kopiący nie działa w rzeczywistości. W tym samym czasie będzie otrzymywać nagrodę w jakikolwiek sposób. Oznacza to, że kopiący ukradnie nagrodę od innych. Pule kopiące moga zaatakować swoich konkurentów w ten sposób. Ittay Eyal widzi szansę, aby rozwiązać ten problem. Uważa on, że kopiący mają pracować w prywatnej puli. Takie pule będą wąskim gronem przyjaciół z wysokim stopniem zaufania do siebie. Albo będą bardzo surowe warunki udziału. Jednakże oba te opcje doprowadzą do tego, że pule zmniejszą wielkość.

×

Hottest Bitcoin News Daily

For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.